• Hoe helpt yoga bij stress?

    Onze hersenen reageren op prikkels van buitenaf. Deze worden geregistreerd door onze zintuigen. Alles wat je ziet, hoort, proeft, ruikt en voelt komt rechtstreeks aan in ons emotioneel brein. Dit deel van ons brein is erg oud en wordt ook wel het reptielenbrein genoemd. In dit dieper gelegen gebied van de hersenen bevindt zich een belangrijk onderdeel: de amygdala.    Je zou kunnen zeggen dat de amygdala fungeert als ons intern alarmsysteem. Je reageert automatisch eerst met het emotioneel brein voordat je erover nadenkt en een logisch beredeneerde beslissing neemt. De prikkels worden doorgegeven naar de cortex als dit noodzakelijk blijkt.

    De prefrontale cortex helpt niet alleen bij plannen en organiseren, maar ook bij het onderdrukken van onze emotionele respons. De cortex verbruikt erg veel energie. In tijden van alarm is dit niet zo handig, want dan gaat alle energie naar onze spieren om te kunnen vechten of vluchten in plaats van naar onze cortex. Hierdoor wordt het zeer moeilijk, soms zelfs onmogelijk, om goed doordachte keuzes te kunnen maken. De cortex heeft dan zuurstof en glucose nodig en dit kun je aan jezelf geven door dieper te ademen en het lichaam te ontspannen.

    Het gevoel van je eigen responsen te kunnen controleren en je eigen gedrag te kunnen beïnvloeden door na te denken over de situatie, versterk je door yoga. Doordat je meer vat krijgt op de fysiologische processen kun je de vecht- of vluchtmodus overstijgen en rustiger reageren.


    Wat is het verschil tussen yoga en pilates?